You Are Here: Home » 2013 » July

Flat-rate PPC và Bid-based PPC

PPC hay CPC là viết tắt của cụm từ Pay-per-click (Cost-per-click), là một hình thức quảng cáo trực tuyến được sử dụng để điều hướng trực tiếp khách hàng (user) đến với website của nhà quảng cáo (advertiser). Và nhà quảng cáo chỉ phải trả tiền cho chủ sở hữu webstie (publisher) khi có người nhấp chuột vào mẫu quảng cáo của họ. Hiểu đơn giản là “Hình thức quảng cáo trả tiền theo lượt nhấp chuột”. Có thể hiểu ...

Read more

Copyright © 2013 Tuongnd.com

Scroll to top
Timxe.net