You Are Here: Home » Nghề » Kỹ năng bán hàng với Google AdWords

Kỹ năng bán hàng với Google AdWords

Thêm một tài liệu nữa bằng tiếng Việt dành cho kinh doanh sản phẩm Google AdWords.

Quả thực thời gian gần đây Google hỗ trơ cho các khách hàng và nhà quảng cáo ở Việt Nam quá tốt. Không chỉ support nhanh, bằng tiếng Việt mà còn thường xuyên tổ chức các webina cả tiếng Anh và tiếng Việt, cả về account management và sale.

Tài liệu này khá thú vị, ngay cả đối với những ngừoi đã kinh doanh Google AdWords lâu năm.

Comments

comments

Copyright © 2013 Tuongnd.com

Scroll to top
Timxe.net